Indien u een patiënt met een endodontisch probleem wilt verwijzen, kunt u uw verwijzing per post, e-mail (info@endopraktijkree.nl) of telefonisch bij ons aanmelden.
Voor het veilig verzenden van vertrouwelijke (patiënt-) gegevens maken wij gebruik van ZorgMail. Indien u ook over ZorgMail beschikt, wilt u dan voor verwijzingen ons Zorgmailadres gebruiken: 500090723@lms.lifeline.nl.
Let op: u kunt dit e-mailadres alleen gebruiken als u zelf ook over ZorgMail beschikt! 

Download het verwijsformulier

Wilt u de patiëntengegevens, zoals naam, geboortedatum, adres en woonplaats vermelden, en alle bij u bekende telefoonnummers van de patiënt. Indien u hierover beschikt, stellen wij het op prijs als u ook een e-mailadres en een BSN nummer aan ons doorgeeft.

Om de aard en mogelijke duur van een endodontische behandeling te kunnen beoordelen is het belangrijk dat u ook één of meerdere röntgenfoto’s al dan niet met O.P. van het betreffende element meestuurt. Na de behandeling sturen wij uw röntgenfoto’s weer retour, tezamen met het behandelverslag. Als u uw verwijzing per e-mail aanlevert, ontvangt u van ons een digitaal behandelverslag en de door ons gemaakte röntgenfoto’s altijd via ZorgMail, een beveiligde berichtenservice. Beschikt u niet zelf over ZorgMail, dan kunt u door op het bericht te klikken een wachtwoord genereren waarmee u het bericht kunt openen.

Nadat wij uw verwijzing ontvangen hebben sturen wij de patiënt een bevestiging en extra informatie over de behandeling. Daarna zullen wij met de patiënt zo spoedig mogelijk een afspraak maken. Patiënten kunnen altijd op korte termijn terecht, maar is het zeer urgent, dan kunt u het beste zelf even telefonisch of per e-mail contact opnemen met onze praktijk.

Wij kijken uit naar een goede en plezierige samenwerking.

Bekijk casuïstiek door op onderstaande links te klikken:

Voor meer casuïstiek volg ons op facebook: www.facebook.com/endopraktijkree.