Lezingen: Marga Ree geeft regelmatig lezingen op het gebied van endodontologie. Informatie over het aanbod vindt u op deze pagina en op facebook.

De eerstvolgende lezing in Nederland zal plaatsvinden op 11 januari 2019 tijdens het lustrum van de Noord-Hollandse Tandartsen Vereniging in het van der Valk Hotel Akersloot: http://www.nhtv.info/index_htm...

Onderwerp: Herbehandeling of implantaat?