Vanuit onze praktijkfilosofie vindt behandeling plaats volgens zorgvuldig uitgestippelde lijnen. Dit betekent dat wij u een behandelplan presenteren dat er op gericht is uw mondgezondheid tot op hoge leeftijd te waarborgen. Dat betekent natuurlijk niet dat er maar één oplossing bestaat voor uw gebit. Door uw eigen wensen te uiten, kunnen wij een behandelplan op maat maken. Wij doen ons uiterste best een technisch hoogwaardig product in uw mond af te leveren en vinden het daarom van het grootste belang dat de behandelingen in een sfeer van wederzijds vertrouwen en respect worden uitgevoerd.

Soms zien mensen op tegen een tandheelkundige behandeling. Mocht dit bij u zo zijn, bespreek het dan met een van ons. Wij zullen zoveel mogelijk rekening houden met uw wensen. In principe worden alle behandelingen die pijnlijk kunnen zijn onder plaatselijke verdoving uitgevoerd