Wanneer u akkoord gaat met het behandelplan maakt de assistente 1 of meerdere vervolgafspraken met u. Gewoonlijk wordt de afspraak een week voor de behandeling nogmaals per email bevestigd. Het is daarom belangrijk dat u uw emailadres aan ons doorgeeft. Dit geldt ook voor wijzigingen in uw emailadres.

Wijziging van afspraken

Als u een afspraak niet kunt nakomen, wilt u dit dan zo spoedig mogelijk aan ons melden? Wij kunnen in dat geval de gereserveerde tijd aan een andere patiënt geven. Wij brengen geen kosten voor de gereserveerde tijd in rekening als u op werkdagen tenminste 48 uur tevoren uw afspraak wilt wijzigen. In alle andere gevallen zijn wij helaas genoodzaakt de gereserveerde tijd aan u door te berekenen.

Spoedgevallen

In geval van een pijnklacht kunt u altijd dezelfde dag bij ons terecht. Wij vragen u wel om in dat geval zo vroeg mogelijk te bellen voor een afspraak. Meestal kunt u aan het einde van het normale programma geholpen worden. Voor patiënten die al zijn verwezen door hun tandarts, maar nog geen eerste afspraak hebben gemaakt hebben wij de volgende regeling: als uw tandarts ons belt of mailt met de vraag of u met spoed een afspraak bij ons kunt krijgen, zullen wij er alles aan doen om u zo snel mogelijk van dienst te kunnen zijn.  Als u bij ons onder behandeling bent, beschikt u over het mobiele telefoonnummer van tandarts Ree, zodat u zich buiten de praktijkuren kunt bellen als u ‘s avonds of in het weekend dringend hulp nodig heeft. In geval van afwezigheid van tandarts Ree is er een collega tandarts-endodontoloog die voor haar waarneemt. U kunt op het antwoordapparaat horen tot welke tandarts u zich in dat geval kunt wenden.

Periodieke controle na een endodontische behandeling

In het algemeen adviseren wij u om na een jaar een controleafspraak te maken om het resultaat van de behandeling te kunnen beoordelen. Deze periode kan ook korter zijn. Wij willen de controle graag zelf uitvoeren, omdat wij aan de hand van röntgenfoto’s en een mondonderzoek u het beste kunnen informeren over het resultaat van de behandeling. Die kan in veel gevallen pas na 6 maanden tot 1 jaar beoordeeld worden. Sommige behandelingen vereisen een langere follow-up. U wordt vriendelijk verzocht om bij de controle wijziging in persoonsgegevens, gezondheidstoestand en medicijngebruik aan ons te melden.

Klachtenregeling

Als u niet tevreden bent, proberen wij altijd eerst om samen met u tot een oplossing te komen. Dat lukt gelukkig bijna altijd. Het kan echter voorkomen dat wij er samen niet uitkomen. U kunt in dat geval met uw klacht terecht bij de KNMT, de Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Tandheelkunde. Endopraktijk Ree is aangesloten bij de klachtenregeling van de KNMT

Voor een persoonlijk advies of informatie kunt u contact opnemen met het Tandheelkundig Informatie Punt (TIP) van de KNMT, telefoon 0900 202 5012.